بیانیه مشترک “انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی” و “انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران”

سیامک نصراللهی عضو هیات رییسه انجمن، بیانیه مشترک تشکل های تولید و واردات را به شرح زیر قرائت کرد:


با توجه به ضرورت ساماندهی و افزایش انضباط در حوزه تولید، تجارت خارجی، بازرگانی داخلی، توزیع و عرضه فرآورده های بهداشتی و آرایشی، بویژه صیانت از سلامت جامعه، مبارزه با قاچاق و نگهداشت و توسعه اشتغال در این بخش، “انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی” و “انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران” به عنوان تنها تشکل‌هایی که شرکت های تولید و تجارت فرآورده های بهداشتی و آرایشی را نمایندگی می کنند، راهکارهای زیر را برای دستیابی به اهداف یادشده مورد تاکید قرار می دهند

1- قاچاق کالا در حوزه بهداشتی و آرایشی به عنوان مهمترین دشمن سلامت مردم و اقتصاد رسمی کشور، فعالان بخش خصوصی بهداشتی و آرایشی را آزار می دهد. در این زمینه، علاوه بر ارتقای شیوه های نظارت بر مرزها، تسهیل تجارت قانونی و هدفمند فرآورده ها نیز راهگشا خواهد بود. همچنین سازماندهی توزیع و انجام امور فرهنگی به منظور ترغیب جامعه به مصرف کالاهای اصیل.

طرفین با هدف پاکسازی بازار از کالای قاچاق و تضمین سلامت عمومی، سطح عرضه را پایش کرده و موارد تخلف را به منظور رسیدگی قانونی، به مراجع ذی ربط اطلاع خواهند داد. 

هر دو انجمن اتفاق نظر دارند که واردات رسمی و قانونی فرآورده های بهداشتی و آرایشی به نفع کشور و مصالح نظام و سلامت جامعه است و تولیدکنندگان، هیچ مخا