درباره ما

تاریخچه انجمن

بدلیل نیاز به وجود مجموعه ای جهت گردهمایی و همکاری واردکنندگان رسمی محصولات آرایشی ، بهداشتی و عطریات و تشریک مساعی در زمینه اجرا و ساماندهی واردات کالا طبق ضوابط قانونی و همچنین استفاده از تجارب یکدیگر جهت حل مشکلات واردکنندگان، انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران در تاریخ  1384/12/25  به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، آیین نامه های اجرایی و اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ( مصوب  1380/02/11  شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران) و نیز ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، توسط تعدادی از واردکنندگان با سابقه محصولات آرایشی ، بهداشتی و عطریات تأسیس و تحت شماره 197 در اتاق ایران به ثبت رسیده است. اعضاء انجمن همگی در زمینه واردات این محصولات با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صمت فعالیت می کنند و با بسیاری از کشورهای اروپایی ،آمریکای شمالی وآسیایی تبادلات تجاری دارند . انجمن عضو اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران است و رییس هیات مدیره انجمن عضو مجمع نمایندگان اتاق ایران است .

حیطه های فعالیت انجمن عبارتند از :

محصولات مراقبت از پوست

محصولات مراقبت از مو

 • محصولات بهداشت دهان و دندان
 • محصولات آرایشی
 • عطریات
 • محصولات بهداشتی مراقبت از مادر و کودک

شماری از وظایف و اهداف انجمن به شرح ذیل می باشد:

 • ساماندهی واردات کالا و خدمات در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن 
 • حفظ حقوق و منافع قانونی اعضاء
 • ایجاد روابط حسنه بین اعضاء
 • تعامل و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمانها و ارگانهای ذیربط به منظور اجرای قوانین و مشاوره و ارائه پیشنهادات در خصوص تدوین و یا تجدیدنظر ضوابط مصوب شده
 • حکمیت در موارد بروز اختلاف بین اعضاء با سایر ارگانها
 • اطلاع رسانی و ارائه خدمات مشورتی به اعضاء
 • سایر موارد

انجمن عضو فدراسیونها و گروههای متعدد کاری در داخل و خارج اتاق ایران است که طبعا انجمن را در بسیاری از سیاستگزاریهای این حوزه دارای نقشی موثر و فعال می سازد . همچنین  انجمن با بسیاری از سازمانها ، انجمنها و نهادهای داخلی و خارجی فعالیتها و همکاریهای مشترکی را انجام می دهد که دامنه تاثیر فعالیتهای انجمن را بسیار گسترده می کند.

 

ساختار اجرایی انجمن

امور اجرایی انجمن توسط 5 نفر اعضای هیئت مدیره که توسط اعضای انجمن در مجمع عمومی سالانه برای مدت سه سال انتخاب می گردند و همچنین دبیر انجمن ،که مسوولیت اداره دبیرخانه را بعهده دارد ، انجام می پذیرد. هیات مدیره فعلی هفتمین هیات مدیره ای است که در طول دوره انجمن فعالیت نموده است . چارت سازمانی فعلی انجمن بشرح ذیل است

اعضای هیات مدیره انجمن

خانم قریشی

نایب رئیس دوم

ghorashig@yahoo.com

آقای مقیمی

رئیس انجمن

Moghimi_bistoondarou@yahoo.com

آقای بحیرایی

نایب رئیس اول

r.bahiraie@maahtabkish.com

آقای نصر الهی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن

siamak@jgostar.com

آقای مرتضی دانایی

دبیر انجمن

Reza@meisamatr.com

آقای احمد زاده

منشی و عضو هیئت مدیره

stavitaswiss@gmail.com

آقای واعظ زاده

بازرس انجمن

p.vaezzadeh@iranbeauty.com

اساسنامه انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی ، آرایشی و عطریات ایران

کمیته های تخصصی

جهت ساماندهی ارتباط انجمن با اعضاء که در گروههای مختلف واردات محصولات فعالیت می کنند ، انجمن ساز و کار کمیته های تخصصی را با تقسیم بندی زیر شکل داده است .

 • محصولات مراقبت از پوست
 • محصولات مراقبت از مو
 • محصولات بهداشت دهان و دندان
 • محصولات آرایشی
 • عطریات

 

حیطه فعالیت کمیته ها :

 • گردآوری و جمع بندی نظرات و مشکلات شرکتهای زیر مجموعه برای ارائه به سازمانهای ذیربط با هماهنگی نماینده هیات مدیره در امور کمیته های تخصصی
 • برقراری ارتباط با نهادها ، سازمانها ، انجمنها و … ذیربط برای حل مشکلات گروه اعضای زیر مجموعه با هماهنگی نماینده هیات مدیره در امور کمیته های تخصصی
 • تهیه برنامه کاری ماهانه و سالانه کمیته و ارائه آن به جلسه مشترک کمیته ها برای تصویب
 • ارائه برنامه کار کمیته و گزارش فعالیتهای آن به شرکتهای فعال در حوزه
 • تهیه آیین نامه ها ، دستورالعملها ، گزارشات و پیش نویس مکاتبات مربوط به زمینه فعالیت کمیته و ارائه آن جهت تصویب به هیات مدیره انجمن

هر کمیته جهت هماهنگی امور خود یک دبیر دارد که این دبیران جهت هماهنگی امور کمیته ها با انجمن از میان خود یک هماهنگ کننده انتخاب می کنند .